ZWCAD™, mimari ve makine sektörlerine yönelik, ekonomik, DWG formatý uyumlu CAD çözümüdür. 2B geometrik nesne oluþturma ve düzenleme, ölçümlendirme, 3B katý modelleme, çizdirme, dosya paylaþýmý gibi temel taslak fonksiyonaliteleriyle ZWCAD, yenilikçi, paylaþýmcý ve design center, tools paletleri ve API ile özelleþtirme desteði gibi özellikleriyle verimliliðinizi geliþtiriyor. Eþsiz uyumluluðu ve kullaný dostu arayüzü, eðitime ihtiyaç duymadan ZWCAD ile hemen çalýþmanýzý saðlýyor.
  1. Fikirlerinizi görselleþtirmeniz için dikkat çekici çizim ve detaylandýrma araçlarý.

  2. Tasarým kaynaklarýný arttýrmak için esnek yönetim sistemi. 

  3. Esnek yayýnlama özelliðiyle diðer kullanýcýlarla sorunsuz paylaþým. 


ZWCAD 80’den fazla ülkede 320.000’den fazla kullanýcýnýn tercih ettiði popüler bir yazýlýmdýr. Türkçe de dahil olmak üzere 15 dilde kullanýlabilir.


ZWCAD Classic Ýndir


Biblos Beach Club Alacati
ZWCAD Trkiye
tag:mimari proje,elektrik projesi,peyzaj cizimi,statik proje,tesisat projesi,dogalgaz projesi,Tasarim,Dizayn,Proje,insaat projesi