> 1 <

Yazar leti
yonetici

[99] Ürün sorumlusu


Online Durumu

3 ileti
ehir: Turkey istanbul
Meslek: Yönetici
Ya:

Arkada Listeme Ekle

#11   2011-11-27 02:06 GMT+3 saat      
File Compare ile dosyalarý karþýlaþtýrmak
ZWCAD File Compare; Dosyalarý üst üste getirmiþcesine 2 dosya arasýndaki farký görmenizi saðlayan bu özellik ZWCAD'e özel bir fonksiyondur. File Compare iþlemini komut satýrýna FCMP yazarak veya Express menü --> Tools sekmesinin altýndaki File Compare 'e týklayarak çalýþtýrabilirsiniz.

File Compare çalýþtýðýnda bir menü açýlýr ve bu menü yardýmýyla dosyalarý mukayese edebilirsiniz. Old graphic file kýsmýna eski dosyayý, New graphic file kýsmýna yeni dosyayý ekleyin ve Options bölümünden renk ayarlarýnýzý yapýn. ZWCAD eski ve yeni dosyalardaki farklarý tespit ederek silinenleri, eklenenleri ve deðiþmeyenleri ayrý ayrý renklendirir.

> 1 <


ZWCAD Trkiye
tag:mimari proje,elektrik projesi,peyzaj cizimi,statik proje,tesisat projesi,dogalgaz projesi,Tasarim,Dizayn,Proje,insaat projesi